اخبار

چک کردن به روز رسانی فروشگاه

قبرس جزئی از خاک ایران

قبرس چه زمانی جزيی از خاک

قبرس چه زمانی جزئی از خاک ایران بود؟

جزیره‌ی قبرس  در چنین روزی در ماه ژوئن سال پانصد و چهل و پنج پیش از میلاد بر قلمرو ایران (اَبَرقدرت جهان وقت) افزوده شده بود و این زمان در کتاب‌های تاریخ قرون قدیم آمده است.

قبرس از نظر وسعت، سومین جزیره‌ی مدیترانه بشمار می‌رود.

این جزیره تا مارس سیصد و سی و دو پیش از میلاد (حدود پنج ماه پس از نبرد ایسوس) هنوز در دست ایرانیان بود.

نبرد ایسوس (ناحیه ای در سوریهِ امروز) که در آن یک سپاه از ارتش ایران از اسکندر مقدونی شکست خورد در نوامبر سیصد و سی و سه پیش از میلاد روی داده بود. ناحیه‌ی ایسوس تا ساحل مدیترانه (خلیج اسکندرون که بعدا و به مناسبت آن پیروزی نظامی به نام اسکندر مقدونی نامگذاری شده است) فاصله زیاد ندارد.

واردات ایران از قبرس

در دوران حکومت ایران بر قبرس، نهال و بذر🌱 بسیاری از درختان میوه منطقه مدیترانه و نیز حَنا (برای تهیه رنگ قرمز) از این جزیره به ایران و نهال و بذر چند نوع انگور ایران به قبرس منتقل شد. ایرانیان از معادن مس قبرس بهره برداری می کردند. قبرس نوزده دهه یک پایگاه دریایی ایران در مدیترانه بود.

مجسمه ها مربوط به دوران سلطنت هخامنشیان در قبرس است.

مجسمه ها مربوط به دوران سلطنت هخامنشیان در قبرس است.

شورش قبرسی ها علیه ایران:

به تحریک آتنی ها و همزمان با سایر ایونی ها، قبرسی ها در سال چهارصد و نود پیش از میلاد برضد امپراتوری ایران دست به شورش زدند که به دست آرتی بیوس (Artybius)  ژنرال ارتش ایران سرکوب شدند (آرتی بیوس تلفّظ یونانی نام این ژنرال است.)
قبرسی‌ها در سال سیصد و چهل و چهار پیش از میلاد نیز به یک شورش محدود دست زده بودند که بی‌نتیجه بود. آن بار، شاه هخامنشی ایران شورشیان را بخشود. پیش از ایرانیان، مدتی هم آشوریان بر قبرس حکومت کرده بودند.

مجسمه ها مربوط به دوران سلطنت هخامنشیان در قبرس است.

مجسمه ها مربوط به دوران سلطنت هخامنشیان در قبرس است.

جدائی قبرس از ایران:

در پی شکست نظامی ایران در نبرد ایسوس از اسکندر، قبرس برای همیشه از ایران جدا شد و پس از درگذشت اسکندر، توسط اسکندریانِ حاکم بر مصر ازجمله پتولمیس (Ptolemie) اداره شد.

این جزیره استراتژیک در سال پنجاه و هشت پیش از میلاد به دست رومیان افتاد که از سال هزار و پانصد و هفتاد عثمانیان جای آنان را گرفتند و مهاجرت تُرکان به آن جزیره آغاز شد. از سال هزار و هشتصد و هفتاد و هشت انگلیسی ها حاکم بر قبرس شدند و قبرس در پی یک رشته مبارزات میهنی از سال هزار و نهصد و شصت استقلال یافت.