تحقق یافتن آرزوی خانواده شما ، پیشه خانوادگی ماست

برج لوکس

بلندترین برج فاماگوستا
خرید و فروش
پوند 62,500 - منزل مسکونی

برای کسانی که دوست دارند در زندگی پیشرفت کنند معمارِ یک زندگیِ…

جزییات بیشتر
83 متراژ 2 اتاق های خواب 1 حمام 2 زیربنا